In dit korte interview geven Arjan Hofman en Marc van der Veen hun motivatie en achtergrond voor de oprichting van hun dienstverlening en passie voor AO/IC.

Waarom is AO/IC jullie passie? Heeft het niet een enorm stoffig imago?

AO/IC is overal; in de supermarkt, bij de autodealer, bij de sportvereniging, bij het doen van internetaankopen enzovoort. En het is heel situatie- en organisatieafhankelijk hoe je met AO/IC omgaat. Die dynamiek en het feit dat het overal om ons heen is, nog los van de vakinhoudelijkheid, maakt dat wij een meer dan gemiddelde interesse hebben in het onderwerp.

Dat AO/IC een stoffig imago heeft, realiseren we ons. Het is vooral op de opleidingen waar het als vak gedoceerd wordt, vaak taaie kost. Des te meer hebben wij de uitdaging om het vak voor een groter publiek toegankelijker te maken. Toegankelijk in de vorm van begrip en kennis. Dus door aan te sluiten op de belevingswereld van de “gebruiker” van de AO/IC en dezelfde taal te spreken, proberen wij AO/IC wat uit dat stoffige imago te trekken. Natuurlijk, AO/IC is wat anders dan een F16 besturen, een enorm bouwproject realiseren in Dubai, of wat dichter bij huis, een succesvolle zakelijke deal sluiten, maar in al deze activiteiten speelt AO/IC, vaak op de achtergrond, een belangrijke rol. En daarbij niet alleen om doelen te realiseren, maar ook om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen. Op de eerste plaats proberen we dat bewustzijn te creëren en daar vervolgens in de ondersteuning of kennisoverdracht concreet handen en voeten aan te geven.

Waarom is AO/IC belangrijk?

We zijn daarin vanzelfsprekend heel erg bevooroordeeld, maar wij geloven oprecht dat een goede AO/IC een organisatie in staat stelt om snel en op een efficiënte en effectieve wijze haar doelen te bereiken. Daar zit wat ons betreft ook de kern; AO/IC moet een nadrukkelijke relatie hebben met de doelen van de organisatie. Ontbreekt deze relatie, dan is de AO/IC niet goed beschreven dan wel ingericht. Kortom, deze relatie scherp hebben en vanuit dat vertrekpunt processen beschrijven zorgt voor structuur en overzicht en een “opgeruimde” organisatie werkt nu eenmaal prettiger, is onze overtuiging. Daarnaast kan AO/IC ook meer inzicht geven dat ongewenste situaties zich voordoen of blijven voortduren. Er zijn genoeg praktijkvoorbeelden te bedenken, waarin fraude voorkomen had kunnen worden met een AO/IC die op orde was.

Waarom is AO/IC volgens jullie een actueel onderwerp?

Ondanks dat de grondlegger van het vakgebied, Starreveld, zijn theorieën en visie op het gebied van AO/IC in de jaren 60 van de vorige eeuw wereldkundig maakte, blijft AO/IC in al haar facetten en uitingen aan de orde van de dag. Ondanks dat digitalisering en informatisering de overhand hebben in de verdere ontwikkeling van organisatie, spelen technische componenten van AO/IC, zoals onder andere functiescheiding, verbandscontroles en autorisaties nog steeds een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van organisaties. En dit alles bedoeld om ervoor te zorgen dat informatie betrouwbaar is, dat wil zeggen dat organisaties in staat zijn om op basis van betrouwbare informatie besluiten te kunnen nemen en verantwoording te kunnen afleggen. Daar komt bij dat AO/IC helpt in de beveiliging van informatie.

Wat is jullie kernboodschap?

Ontzorgen, dat is onze kernboodschap. Door onze theoretische en praktische kennis op het gebied van AO/IC, kunnen wij organisaties helpen om hun AO/IC op orde te krijgen. Onze motivatie is organisaties te helpen en van daaruit verder te verbeteren; dat doen wij vanuit de passie voor het vak en de ambitie om voor organisaties daadwerkelijk het verschil te maken. Wij hebben meer dan voldoende theoretische kennis en praktische ervaring op dit gebied, maar willen vooral door onze no nonsense aanpak organisaties adviseren en ondersteunen.

Hoe zien jullie de toekomst op het gebied van AO/IC?

AO/IC blijft, maar het zwaartepunt, en dat zal niet verrassend zijn, zal steeds meer verschuiven van zogeheten handmatige controles, naar geautomatiseerde controles. Onderwerpen als Straight Through Processing (STP), Process- en datamining, Blockchain, Fintech, zijn opkomend en leiden tot andere accenten in de beheersing van risico’s en de vastlegging en inrichting van processen. Ondanks dat digitalisering en informatisering organisaties veel oplevert, brengt dit ook weer nieuwe risico’s met zich mee. Veel verdwijnt onder de “motorkap” en daarmee verliezen medewerkers als snel de aansluiting met wat zich daaronder afspeelt. Daar bewust van zijn en vanuit ons perspectief, daar organisaties zich bewust van maken, zijn de nieuwe uitdagingen voor de toekomst.

28 van 30