Cybersecurity & CISO as a Service

Organisaties acteren meer en meer in een digitale wereld. En met de toenemende automatisering en digitalisering van allerlei diensten, activiteiten en handelingen van deze organisaties neemt ook het risico op bijvoorbeeld cyberaanvallen en datalekken exponentieel toe. De impact van deze risico’s kan zelfs het voortbestaan van organisaties in gevaar brengen dan wel hele maatschappijen ontwrichten.

Kortom, het belang van een goede cybersecurity is geen vraag meer, maar noodzaak voor organisaties.

CISO

De CISO, ook wel de Chief Information Security Officer, wordt een steeds belangrijkere functie binnen organisaties. Nog even los van de vraag of een CISO überhaupt binnen organisaties aanwezig is.

Maar wat is de CISO nu eigenlijk en wat doet deze persoon nu eigenlijk? De CISO is de specialist binnen de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity. Deze functionaris adviseert de organisatie en het management ten aanzien van het omgaan met cyberrisico’s en het eventueel treffen van maatregelen om deze risico’s te beheersen. Daarnaast bewaakt een dergelijke functionaris de wijze waarop de organisatie haar cyberrisico’s beheerst en stelt zij waar nodig kaders op waarbinnen de organisatie op een cyberveilige wijze haar werkzaamheden dient uit te voeren.

Kortom, de CISO is de spin in het web als het om cybersecurity gaat en daarom een enorm belangrijke functie binnen een organisatie.

Wet- en regelgeving

Ook (nieuwe) wetten en regels, al dan niet opgelegd vanuit Europa, vragen steeds meer van organisaties dat zij haar cybersecurity op orde hebben. Deze wet- en regelgeving gaat zelfs zo ver dat bestuurders van organisaties (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kunnen worden op het moment dat zij willens en wetens haar cyberrisico’s niet afdoende beheersen. Ook wordt er vanuit deze wetten en regels verplicht gesteld dat een organisatie een CISO aanstelt. Dus, ook vanuit het oogpunt van de naleving van wet- en regelgeving is het van belang dat organisaties haar cybersecurity op orde hebben.

Kennis en kunde

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat organisaties een enorm tekort hebben aan kennis en kunde op het gebied van cybersecurity. In sommige gevallen wordt het onderwerp bij de IT-afdeling of een IT-functionaris belegd. Echter, cybersecurity gaat verder dan alleen IT. Kortgezegd, het gaat over mensen, processen en technologie en de samenhang tussen die drie. Omdat cybersecurity inmiddels ook nadrukkelijk een relatie heeft met de top van het bedrijf, moet een CISO tevens in staat zijn de vertaling te kunnen maken tussen het strategische niveau en het operationele niveau en daarmee tussen abstract, en niet-technisch, naar concreet en wel-technisch. Het zal daarom geen verrassing zijn dat de huidige CISO een ‘schaap met de vijf poten’ moet zijn.

 

Cybersecurity in 1 dag

Naast onze consultancydiensten bieden wij ook op maat gemaakte trainingen en cursussen aan. Deze zijn ontworpen om uw team de kennis en vaardigheden te geven die nodig zijn om efficiënt en effectief te werken binnen de kaders van Cybersecurity.

De cybersecurity van uw organisatie versterken? Volg dan onze Cursus Cybersecurity in 1 dag.

Meer diensten

AO\IC

Wij geven organisaties inzicht en structuur in hun bedrijfsvoering door bedrijfsprocessen vast te leggen en toegankelijk te maken voor de organisatie.

Meer informatie

Audit

Wij ondersteunen organisaties bij het uitvoeren van onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige audits en het oplossen van complexe inrichtings- en ontwerpvraagstukken.

Meer informatie

Risk

Wij helpen organisaties bij het bewust en transparant omgaan met risico’s door deze in kaart te brengen en weloverwogen maatregelen te ontwerpen en opzetten.

Meer informatie

Learning

Wij faciliteren individuen en teams bij hun groei, onder meer door het verzorgen van trainingen en het aanbieden van individuele ontwikkeltrajecten op het gebied van audit en risicomanagement.

Meer informatie

CISO as a Service (CaaS)

Het vinden van een ‘schaap met de vijf poten’ en dan ook nog op het gebied van cybersecurity is voor organisaties bijna een onmogelijke opgave. Maar vanuit Audit & Risk Solutions bieden wij een zogeheten volwaardige en volledige ‘CISO-functie’ aan, waarin de functie en rol van CISO integraal wordt ingevuld. Deze CISO is de ‘go to person’ op het gebied van cybersecurity en zorgt ervoor dat uw organisatie cyberveilig wordt en blijft. Concreet valt bij de werkzaamheden van de CISO onder andere te denken aan:

  • Het opstellen en periodiek herijken/evalueren van het informatiebeveiligingsbeleid;
  • Het inrichten van het beleidsraamwerk ten aanzien van cybersecurity;
  • Het faciliteren en ondersteunen bij risicoanalyses rondom cybersecurity;
  • Het adviseren bij het omgaan met cyberrisico’s en het treffen van maatregelen om die risico’s te beheersen;
  • Het bewaken van de van beheersing van cyberrisico’s door de organisatie;
  • Het rapporteren aan de directie/management over de beheersing van cyberrisico’s door de organisatie en de stand van zaken rondom de cybersecurity van de organisaties;
  • Waar nodig, ondersteunen bij het uitvoeren van (externe) audits en/of externe certificering, zoals ISO 27001 of ISAE (3000).

Meer weten over wat een CISO van Audit & Risk Solutions voor u kan betekenen? Neem vandaag nog contact op.

CISO as a service