Audit & Risk Solutions

Bij Audit & Risk Solutions begrijpen we het belang van een effectieve (interne) audits en een effectieve interne auditfunctie in het waarborgen van de integriteit en efficiëntie van uw bedrijfsprocessen. Als ervaren auditors, gespecialiseerd in het uitvoeren van (interne) audits, bieden wij een breed scala aan auditdiensten om uw organisatie te ondersteunen.

Invulling van sleutelrol interne audit

Onze expertise omvat het invullen van de rol van een leidinggevende van een internal auditfunctie en een sleutelfunctiehouder bij een pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat deze posities worden vervuld door professionals die niet alleen deskundig zijn, maar ook voldoen aan de regelgevende vereisten.

Opzetten, inrichten en implementeren van internal auditfunctie

Wij helpen organisaties bij het opzetten, inrichten en implementeren van een robuuste internal auditfunctie. Dit proces omvat het neerzetten van een slagvaardig en kwalitatief hoofwaardige interne auditfunctie, het aannemen van gekwalificeerd personeel en het ontwikkelen van een auditstrategie die past bij de specifieke behoeften van uw organisatie.

Uitvoeren van diverse audits

Onze diensten omvatten het uitvoeren van verschillende typen audits, waaronder kwaliteitsbeoordelingen en audits gericht op specifieke sectoren zoals pensioenen, transport, softwareontwikkeling en betaalinstellingen (financial, operational, IT, ISAE, privacy en ISO27001). We bieden inzicht in de risico’s die uw bedrijf loopt en evalueren of deze adequaat worden beheerst. Vervolgens doen wij aanbevelingen ter verbetering.

Kwaliteitsbeoordelingen

Wij voeren kwaliteitsbeoordelingen uit om te verzekeren dat uw auditprocessen voldoen aan de hoogste standaarden en de standaarden van de beroepsorganisaties (IIA, NBA, NOREA). Onze kwaliteitsbeoordelingen worden uitgevoerd met een kritische blik, waarbij we zowel de sterke punten als de verbeterpunten in uw processen identificeren.

Voorbereid op externe toetsing

Audit & Risk Solutions helpt bedrijven zich voor te bereiden op externe toetsingen. Wij zorgen ervoor dat uw interne auditafdeling voldoet aan de vereiste standaarden en klaar is voor certificering.

Deskundigheid en ervaring

Ons team bestaat uit gecertificeerde professionals (RA, RE, RO) met ruime audit ervaring in diverse sectoren. Wij leveren duidelijke en pragmatische oplossingen, afgestemd op de behoeften van uw organisatie.

Bij Audit & Risk Solutions streven we ernaar om uw interne auditprocessen niet alleen te versterken, maar ook om een cultuur van continue verbetering binnen uw organisatie te bevorderen. Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van uw auditstrategieën? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

  • Invullen rol Hoofd Internal Auditfunctie
  • Invullen rol Sleutelfunctiehouder en -vervuller Internal Audit (pensioenfondsen)
  • Opzetten, inrichten en implementeren Internal Auditfunctie
  • Uitvoeren verschillende typen audits (financial, operational, IT, ISAE, privacy en ISO27001)
  • Quality Assurance Review (kwaliteitstoetser)
Brede audit expertise
Ruime audit ervaring in diverse sectoren
Audits die de organisatie echt verder brengen
Snel en betrouwbaar tot bruikbare resultaten

Waarom Audit & Risk Solutions?

Wij kiezen voor een kundige en pragmatische aanpak bij het helpen en ondersteunen van onze klanten. Deskundig, to the point en doelgericht, daar staan we voor.

Andere diensten