Wij ondersteunen organisaties bij het uitvoeren van onafhankelijk, kwalitatief hoogwaardige audits en het oplossen van complexe inrichtings- en ontwerpvraagstukken.

  • Invullen rol Hoofd Internal Auditfunctie
  • Invullen rol Sleutelfunctiehouder en -vervuller Internal Audit (pensioenfondsen)
  • Opzetten, inrichten en implementeren Internal Auditfunctie
  • Uitvoeren verschillende typen audits (financial, operational, IT, ISAE, privacy en ISO27001)
  • Quality Assurance Review (kwaliteitstoetser)
Brede audit expertise
Ruime audit ervaring in diverse sectoren
Audits die de organisatie echt verder brengen
Snel en betrouwbaar tot bruikbare resultaten

Waarom Audit & Risk Solutions?

Wij kiezen voor een kundige en pragmatische aanpak bij het helpen en ondersteunen van onze klanten. Deskundig, to the point en doelgericht, daar staan we voor.

Andere diensten