Risico’s slim aanpakken met risicomanagement van Audit & Risk Solutions

In een (VUCA-)wereld waar risico’s en onzekerheden een constante zijn, biedt Audit & Risk Solutions deskundige ondersteuning in risicomanagement. Onze aanpak is erop gericht om uw organisatie niet alleen te beschermen tegen potentiële risico’s, maar ook om deze risico’s om te zetten in kansen.

Hoofd risicomanagement

Wij bieden professionele ondersteuning bij het invullen van de belangrijke rol van leidinggevende van de risicomanagementfunctie binnen uw organisatie. Onze experts werken nauw samen met uw team om een solide basis te leggen voor effectief risicobeheer binnen uw organisatie.

Opstellen van risicomanagementbeleid en -procedures

Een goed gedefinieerd risicomanagementbeleid is essentieel voor elke organisatie. Wij helpen bij het opstellen van beleid en procedures die niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook zijn afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van uw bedrijf.

Uitvoeren van risicoanalyses

Onze aanpak in risicoanalyses is grondig en op maat gemaakt. We gebruiken geavanceerde methoden om risico’s te identificeren, te beoordelen en te prioriteren, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Risicomanagement rapportages

Effectieve communicatie is de sleutel tot succesvol risicomanagement. Wij verzorgen managementrapportages die inzicht geven in de risicoprofielen en trends binnen uw organisatie. Deze rapportages dienen als stuurinformatie voor de directie/het management, waarmee proactief gehandeld kan worden op basis van de geïdentificeerde risico’s.

Samenwerking en integratie

Bij Audit & Risk Solutions geloven we in het benutten van de bestaande middelen en processen van uw organisatie. We integreren ons naadloos in uw bestaande flow, of helpen indien nodig bij het opbouwen van een risicomanagement raamwerk.

Kosten-batenanalyse en countervailing power

Onze diensten omvatten ook kosten-batenanalyses om de financiële impact van risicomanagementstrategieën te beoordelen. Bovendien ondersteunen we risicomanagers om een ‘countervailing power’ te zijn binnen de organisatie, door hen te voorzien van de kennis en en met name vaardigheiden die nodig zijn om effectief te communiceren en invloed uit te oefenen binnen de organisatie en op de besluitvorming.

Bij Audit & Risk Solutions streven we ernaar om uw organisatie te voorzien van de tools en kennis die nodig zijn om risico’s effectief te beheren en te benutten. Neem vandaag nog contact met ons op voor een samenwerking die het verschil maakt.

  • Invullen rol Hoofd Risicomanagementfunctie
  • Opstellen risicomanagement beleid en procedures
  • Uitvoeren risicoanalyses / risk assessments (faciliteren, begeleiden en inhoudelijk bijdragen)
  • Vormgeven en opstellen risicomanagement rapportages
Brede risicomanagement expertise
Bewust en transparant omgaan met risico’s
Countervailing power
Snel en betrouwbaar overzicht in belangrijkste risico’s

Waarom Audit & Risk Solutions?

Wij kiezen voor een kundige en pragmatische aanpak bij het helpen en ondersteunen van onze klanten. Deskundig, to the point en doelgericht, daar staan we voor.

Andere diensten