Wij helpen organisaties bij het bewust en transparant omgaan met risico’s door deze in kaart te brengen en weloverwogen maatregelen te ontwerpen en opzetten.

  • Invullen rol Hoofd Risicomanagementfunctie
  • Opstellen risicomanagement beleid en procedures
  • Uitvoeren risicoanalyses / risk assessments (faciliteren, begeleiden en inhoudelijk bijdragen)
  • Vormgeven en opstellen risicomanagement rapportages
Brede risicomanagement expertise
Bewust en transparant omgaan met risico’s
Countervailing power
Snel en betrouwbaar overzicht in belangrijkste risico’s

Waarom Audit & Risk Solutions?

Wij kiezen voor een kundige en pragmatische aanpak bij het helpen en ondersteunen van onze klanten. Deskundig, to the point en doelgericht, daar staan we voor.

Andere diensten