Over ons

Audit & Risk Solutions: een team met energie en passie

Marc van der Veen

Marc heeft heeft begin 2021 Audit & Risk Solutions opgericht. Marc is een gedreven professional die, met een hands-on en no-nonsense mentaliteit en met een scherp oog voor de context en de wensen en behoeften van de klant, het beoogde resultaat weet te bereiken.

Marc ondersteunt en helpt bedrijven bij het bewuster en transparanter omgaan met risico’s. Naast de dienstverlening op het gebied van risicobeheersing bestaan Marc z’n werkzaamheden uit het uitvoeren van interim- en adviesopdrachten op het gebied van management control (interne beheersing en risicomanagement) en het uitvoeren van audits. Daarbij wordt expertise geleverd op het gebied van ontwerp, inrichting en implementatie van interne beheersingsraamwerken (waaronder ISAE3402), het identificeren en wegen van risico’s en interne beheersingsmaatregelen (bijvoorbeeld door middel van Risk Self Assessments), het onderzoeken en het analyseren van interne beheersing en tekortkomingen daarbinnen en het doen van adequate verbetervoorstellen.

Marc is bedrijfseconoom en ingeschreven in het accountantsregister als registeraccountant. Daarnaast is Marc opgeleid als register operational auditor (RO) en heeft hij de masteropleiding Risk Management for Financial Institutions (RMFI) aan de VU succesvol afgerond. Momenteel volgt Marc de postmasteropleiding tot IT-auditor (RE).

LinkedIn profiel van Marc

Arjan Hofman

Voor wat betreft de dienstverlening op het gebied van AO/IC laat Marc zich bijstaan door Arjan Hofman.

Arjan is kerndocent aan de Hogeschool van Rotterdam voor het vak Bestuurlijke Informatievoorziening.

Arjan is opgeleid als bedrijfseconoom en register operational auditor (RO). Sinds 2018 ingeschreven in het register van de Stichting Verenigde Register Operational Auditors.

LinkedIn profiel van Arjan