AO/IC: wat is dat eigenlijk?

AO/IC

AO/IC staat voor Administratieve Organisatie & Interne Controle. Een hele mond vol, maar wat betekent het nu eigenlijk? In de kern gaat AO/IC over het functioneren van uw bedrijfsprocessen. Oftewel, zijn de bedrijfsprocessen zodanig ingericht dat organisatiedoelen op een efficiënte en effectieve wijze worden gerealiseerd en dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen.

Maar AO/IC gaat ook over de betrouwbaarheid van informatie, die u vertelt of de organisatie op koers ligt, en of én waar er in het proces bijgestuurd moet worden. De informatievoorziening is noodzakelijk om als organisatie te functioneren, voor het nemen van besluiten en om verantwoording af te leggen. Het is dus van belang dat de informatievoorziening betrouwbaar is en dat continuïteit gewaarborgd is.

ACS biedt diverse diensten aan op het gebied van AO/IC, zoals basistrainingen AO/IC , Masterclass Startups,  Incompany trainingen en quickscans AO/IC waarmee op een snelle en efficiënte wijze inzicht verkregen wordt in de kwaliteit van de administratieve organisatie. Daarnaast communiceren  we regelmatig onze visie op AO/IC via publicaties op onze website, in het online dagblad fm.nl en in de accountant.nl

ACS op TV bij RTL